Aklın Üstünlüğü ve Duyuların Tuzağı

“Tüm dünyada hükümranlığı elinde tutması itibarı ile, insan bilinen diğer tüm canlılardan farklıdır. İnsanın canlı alemdeki bu baskınlığı tüm kutsal kitaplarda belirtilmiş, ve Allah Kuran’da şöyle buyurmuştur:”